Baca Temizliği

Baca Temizliği

Doğalgaz bacaları yılda bir, Fuel Oil - Mazot ve katı yakıt bacaları yılda iki, Restaurant - Otel mutfak sistemleri ve bacaları çalışma yoğunluğuna göre 3 ile 6 ay arasında yetkili ve ehliyetli firmalara temizlettirilmelidir.

Baca yanma sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek gazları en güvenilir yoldan atmosfere ulaştıran kanal sistemine verilen isimdir. Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır. Aynı zamanda yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa, ızgaraya ve kazana ulaştırır. Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından faaliyet alanına göre belirli periyotlarda temizletilmesi gereklidir.

 

UYGULAMA ALANLARIMIZ

-Doğalgaz Baca Temizliği, Fuel-Oil-Mazot ve Katı Yakıt Bacaları ve Kazan Temizliği

-Yemekhane, Mutfak Yağlı, Kurumlu,Yatay ve Dikey Kanal Temizliği, Fırın, Davlumbaz ve Motor temizliği

-Havalandırma Kanallarının Temizliği, Fabrika, İmalathane, Boyahane, Çamaşırhane Yatay ve Dikey Kanal ve Motorlarının Temizliği

-Yatay ve Dikey Kanallara, Kontrol ve Menfez Kapak Montajı

Etiketler

baca temizleme
eskişehir baca temizleme
baca temizleme eskişehir
eskişehir kazan temizliği
eskişehir mazot tankı temizliği
eskişehir davlumbaz temizliği
eskişehir yatay kanal temizliği
eskişehir motor temizliği
baca temizliği
doğalgaz bacası temizliği
soba bacası temizliği
kurum bacası temizliği
kazan bacası temizliği
şohben bacası temizliği
kombi bacası temizliği